Breaking News

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್.

ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಲಿಯ ಜಾನಪದದ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್.

Get Your Own News Portal Website 
Call or WhatsApp - +91 84482 65129

Check Also

ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ.

ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ. ತುಂಗಾವಾಣಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜುಲೈ 07 ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಹೀಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ದಿ 08-07-20 ರಂದು …